ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Οικονομικό ημερολόγιο 2008

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008 00:00
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Πράξεων έτους 2008: - Δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2007: 29 Mαρτίου 2008. - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2007: 27 Μαρτίου 2008. - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας: 12 Ιουνίου 2008. - Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2007: 25 Ιουνίου 2008. - Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2007 μέσω Τραπέζης: 2 Ιουλίου 2008. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα