Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε.: Αποφάσεις Δ.Σ. - Εγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης.

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2005 00:00
Η εταιρεία Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τα εξής: Ενέκρινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12/02/2005: Α) Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης, προσαρμοσμένο στη νέα δομή και δραστηριότητα της εταιρείας. Β) Διόρισε Οικονομικό Διευθυντή τον κ. Αδαμάντιο Ραδικόπουλο, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ εγγεγραμμένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο και με αριθμό μητρώου 20897, ο οποίος θα υπογράφει τους ισολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ετήσιες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες σε αντικατάσταση του κ. Σταμάτη Καλεντερίδη. Γ) Προσέλαβε ως Εσωτερικό Ελεγκτή τον κ.Κωνσταντίνο Γιαννακή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, ο οποίος και αναλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας καθήκοντα και αρμοδιότητες. Δ) Όρισε Προϊστάμενο Λογιστηρίου τον κ. Νικόλαο Μαργιολάκο, λογιστή φοροτεχνικό και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Ε) Αναθέτει την κα. Έλενα Παπαγιαννάκη επικεφαλή του τμήματος μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων. Ο κ.Αδαμάντιος Ραδικόπουλος παραιτήθη από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και θα αναπληρωθεί με νέος μέλος εντός των προσεχών ημερών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα