ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2005 00:00
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, στη χθεσινή (10.2.2005) συνεδρίασή του, αποφάσισε την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων κυριότητας της ΕΥΔΑΠ από 80.087.181,66 ευρώ στο ποσό των 228.662.510,75 ευρώ και των κτιρίων από 7.021.999,45 ευρώ στο ποσό των 13.044.612,63 ευρώ. Οι νέες αξίες των παγίων αυτών θα εμφανισθούν στον ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.2004. Οι ανωτέρω αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων της ΕΥΔΑΠ έγιναν από εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών, στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής στην ΕΥΔΑΠ - από την 1η Ιανουαρίου 2005 - των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με τον Νόμο 3296/2004.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα