Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Ανακοίνωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 12:56

                                                                                                          Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

 

 Αύξηση κερδών παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η ΕΥΔΑΠ.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 24,05 εκατ. € σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 που είχαν διαμορφωθεί στα 13,99 εκατ. €, αυξημένα κατά 72%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 40,08 εκατ. € σε σχέση με 29,49 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,90%.  Αντίστοιχα για την Εταιρεία το EBITDA διαμορφώθηκε στα 40,09 εκατ. €, έναντι 29,49 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Τα μετά από φόρους ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,18 εκατ. ευρώ, έναντι 7,78 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2011 (αύξηση 53,53%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το α’ εξάμηνο του 2012, διαμορφώθηκε στα 162,1 εκατ. ευρώ από 165,1 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,85%), λόγω της υποχώρησης των εσόδων από μείωση των νέων παροχών ύδρευσης και των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, ως αποτέλεσμα της πτώσης στην οικοδομική δραστηριότητα λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα