ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 15:15

Η ΟΛΘ αε ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης του 2011 από τον Τακτικό Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και εκδόθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22, παρ. 10β του ν. 3943/2011.


Δείτε το αρχείο
ανακοίνωση για απποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

ανακοίνωση για απποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΘ

Σχολιασμένα