YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 16:18
Η διοίκηση της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 27/06/2011 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι). Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.080.814 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.141.370 κοινών ανωνύμων μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των 50.250 ιδίων μετοχών) ήτοι ποσοστό 61,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2010 - 31/12/2010. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.080.814 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς τροποποιήσεις η Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και η έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2010 - 31/12/2010.2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010 Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.080.814 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010.3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.080.814 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.080.814 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2011 και αμοιβή για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τρίτο τρίμηνο του 2011 και πρώτο τρίμηνο του 2012 το ποσό των 42.000€.5ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.080.814 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 280.000,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/7/2010 - 30/6/2011 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 1/7/2011 - 30/6/2012 χωρίς αναπροσαρμογή της αμοιβής.6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.080.814 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 285.000,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και αποφασίστηκε η συνέχιση της ίδιας αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις συνεδριάσεις από 1/7/2011 - 30/6/2012.7ο Λοιπές ανακοινώσεις. Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους ότι μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/06/2010 για αγορά ιδίων μετοχών η Διοίκηση μέχρι την 23/05/2011 προχώρησε σε αγορά 49.600 μετοχών καταβάλλοντας το ποσό των 16.018,70 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΥΑΛΚΟ

Σχολιασμένα