Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2010

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 12:49
Το 2010 τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνα του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11,34 εκατ. ευρώ από 5,74 εκατ. ευρώ του 2009 (αύξηση 97,56%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν την ίδια χρονιά σε 29,83 εκατ. ευρώ από 18,02 εκατ. ευρώ που ήταν το 2009 (αύξηση 65,54%). Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2010 καταλογίσθηκε στην ΕΥΔΑΠ ως έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010 το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ, που έχει αφαιρεθεί από τα κέρδη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 378,97 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση 1,86% σε σύγκριση με το 2009 (386,17 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των νέων παροχών ύδρευσης, εξαιτίας της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Το κόστος των υπηρεσιών το 2010 διαμορφώθηκε στα 230,10 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,28% σε σύγκριση με το 2009, οπότε και είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 240,38 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 148,87 εκατ. ευρώ από 145,79 εκατ. ευρώ, που είχε διαμορφωθεί το 2009. Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 10 Ιουνίου 2011, τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή, από 0,02 ευρώ για τη χρήση του 2009. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Θεμιστοκλής Λέκκας επισημαίνει σε δήλωσή του ότι "έχει αρχίσει να αποδίδει η μεθοδική και συστηματική διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας. Έχουν μειωθεί οι δαπάνες και ο δανεισμός, βελτιώθηκαν τα κέρδη και γενικότερα προσβλέπουμε σε μια καλύτερη πορεία, η οποία και θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη δυναμική και τις δυνατότητες της ΕΥΔΑΠ". Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Νίκος Μπάρδης τονίζει ότι "η αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία της ΕΥΔΑΠ θα ενισχυθεί περισσότερο στο μέλλον από την επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός Ελλάδας και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων από τους βιολογικούς καθαρισμούς προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος".

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα