ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2011

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 14:10
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011, ως εξής:- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2010: 28 Mαρτίου 2011.- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2010: 28 Μαρτίου 2011. - Δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2010: 30 Mαρτίου 2011.- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας: 30 Ιουνίου 2011.- Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,79 ανά μετοχή- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2010: 5 Ιουλίου 2011, δηλαδή μετά την 17η Ιουνίου 2011 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 7 Ιουλίου 2011.- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2010 μέσω Τραπέζης: 12 Ιουλίου 2011. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα