Μέρισμα (ΕΥΔΑΠ)

Τρίτη, 06 Ιουλίου 2010 00:00
Από την 06/07/2010, οι μετοχές της "Ε.ΥΔ.Α.Π. A.E." είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,02 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα