YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. : Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010 00:00
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 18η Μαΐου 2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης: 1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2009 - 31/12/2009 2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009 3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009 και πληρωμή μερίσματος. 4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2010 και καθορισμός αμοιβής των. 5ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 7ο Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 8ο Λοιπές ανακοινώσεις. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr). Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(Ε.Χ.ΑΕ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΥΑΛΚΟ

Σχολιασμένα