Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Αποφάσεις Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Τετάρτη, 05 Μαΐου 2010 00:00
Ανακοινώνεται από την ΕΥΔΑΠ ότι σήμερα, 4 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 76,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εκλέχτηκαν τα ακόλουθα εννέα (9) μέλη Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας - Ελληνικό Δημόσιο: Θεμιστοκλής Λέκκας, Νικόλαος Μπάρδης, Βασίλειος Αυγερινός, Γεώργιος Κοντορούπης, Παναγιώτης Μπέης, Διονύσιος Ασημακόπουλος, Αντώνης Κοτσώνης, Νικόλαος Τζήκας και Νικόλαος Κογιουμτζής. 2. Ορίστηκε ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ο κ. Νικόλαος Τζήκας. 3. Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 37 του Ν.3693/25.8.2008), η οποία απαρτίζεται από τον κ. Νικόλαο Τζήκα, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και τους κυρίους Βασίλειο Αυγερινό και Διονύσιο Ασημακόπουλο, ως μέλη. Σημειώνεται ότι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τους εκπροσώπους των μετόχων της μειοψηφίας κ. Γεώργιο Μαστραγγελόπουλο και κ. Χρήστο Μιστριώτη, καθώς και τους εκπροσώπους των εργαζομένων κ. Ευάγγελο Μουτάφη και κ. Εμμανουήλ Αγγελάκη. Σε συνέχεια της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να εκλέξει τον καθηγητή Θεμιστοκλή Λέκκα, ως Πρόεδρο Δ.Σ. και τον κύριο Νικόλαο Μπάρδη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα