Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010 00:00
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών, εταιρική παρουσίαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές και σε εκπροσώπους των χρηματιστηριακών εταιρειών. Στην παρουσίαση, στην οποία η ΕΥΔΑΠ εκπροσωπήθηκε από ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν το σύνολο της εταιρικής λειτουργίας, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2009, ενώ έγινε περιγραφή των υποδομών και των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ και παρουσιάσθηκαν αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία και τις προοπτικές της. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα της παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων, αναλύθηκαν οι δείκτες απόδοσης της ΕΥΔΑΠ, τα λειτουργικά της έξοδα, καθώς και βασικά στοιχεία του ισολογισμού, των ταμειακών ροών και των χρηματοοικονομικών δεικτών. Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. (www.eydap.gr).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα