Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010 00:00
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Απριλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Εκλογή μέχρι εννέα (9) μελών Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας - Ελληνικό Δημόσιο. 2. Ορισμός ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. 3. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του Ν.3693/25.8.2008). 4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα