ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : Ανακοίνωση Τύπου

Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2010 00:00
Με απόφαση, την οποία υπέγραψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης από την 1η Ιανουαρίου 2010 θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στο διαδίκτυο (www.olp.gr) για λόγους διασφάλισης δημοσιότητας και διαφάνειας όλες οι πράξεις και αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησης της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν σε προκηρύξεις, διακηρύξεις διαγωνισμών, αποτελέσματα αποφάσεων, κανονισμούς, οικονομικά στοιχεία, επιτροπές, ημερήσιες διατάξεις, επενδυτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμούς και απολογισμούς, προσωπικό κ.λ.π. Ο ΟΛΠ ως εισηγμένη στο Χ.Α εταιρία, η οποία ακολουθεί τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και είναι από τότε που έγινε Α.Ε μια κερδοφόρα εταιρία του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με την Απόφαση Διαφάνειας της νέας Διοίκησης δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε οτιδήποτε αξιόλογο συμβαίνει στην εταιρική ζωή του ΟΛΠ. Όλες οι προκηρύξεις, αλλά και τα αποτελέσματά τους, οικονομικού αντικειμένου άνω των 36.000 σύμφωνα με τους κανονισμούς του, θα καταχωρούνται στο διαδίκτυο. Οι Αποφάσεις Διαφάνειας λαμβάνουν για τον ΟΛΠ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα μετά το νέο επικαιροποιημένο 5ετές επενδυτικό πρόγραμμά του ύψους 1 δις ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα