+20% η μέση αύξηση στα οικογενειακά επιδόματα του ΟΑΕΔ

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2003 18:01

Αυξάνεται κατά 10%, από την 1.1.2004, το επίδομα της ανεργίας. Το βασικό ημερήσιο επίδομα φθάνει τα 12,45 ευρώ και το ανώτατο στα 13,16 ευρώ.

Επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος και στους άνεργους που καθίστανται χήροι ή χήρες, παρότι θα λαμβάνουν την σύνταξη του θανόντος. Οι χήροι και οι χήρες εκτός από το επίδομα ανεργίας, θα έχουν δικαίωμα τοποθέτησης σε θέση εργασίας σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται για τους υπόλοιπους ανέργους.

Από το νέο έτος, θα δοθεί 20% μέση αύξηση στα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ στους δικαιούχους εργαζόμενους.

Τέλος, αλλάζει ο τρόπος χορήγησης του ειδικού εποχιακού επιδόματος, σε 16 επαγγελματικές κατηγορίες. Για πρώτη φορά οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε να τα καταθέσουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, είτε να τα στείλουν ταχυδρομικώς στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Το ποσό του επιδόματος, που κυμαίνεται από 407,58 έως 815,15 ευρώ, θα πιστώνεται, εντός 20 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, που θα υποδείξει ο δικαιούχος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα