Εργο της ΔΕΗ 193,96 εκ. ευρώ στη ΜΕΤΚΑ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2003 19:05

Το δ.σ. της ΔΕΗ αποφάσισε σήμερα την ανάθεση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Λαυρίου, Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 385 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο» στη μειοδότρια ΜΕΤΚΑ, μετά από διεθνή διαγωνισμό.

Το συνολικό τίμημα ανάθεσης ανέρχεται σε 193.962.846 ευρώ.

Η νέα μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία εντός 26 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα