Προτάσεις ΕΒΕΑ για τη δημιουργία ΕΟΖ

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2012 14:57

Συνέχιση της επεξεργασίας και ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν του σχεδίου για τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) στις παραμεθόριες περιοχές, ως ένα μέτρο άμεσης δράσης για την προσέλκυση ελληνικών και ξένων επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τοπική ανάπτυξη, ζητεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ).

Σε σχετική επιστολή προς τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο και τον υπουργό Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη επισημαίνεται ότι η δημιουργία ΕΟΖ στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, σε αυτή την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, με όλα τα συνεπακόλουθα θετικά αποτελέσματα, αλλά και στην αύξηση των εσόδων του ελληνικού δημοσίου, που σε διαφορετική περίπτωση θα εκλείψουν.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος σημειώνει ότι τα κίνητρα και τα προνόμια που θα πρέπει να καθιερωθούν στις ΕΟΖ για την προσέλκυση επενδύσεων, θα πρέπει να μελετηθούν στην κάθε τους λεπτομέρεια και να αποσκοπούν κυρίως στη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, αλλά και στην πάταξη της γραφειοκρατίας, καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού δημοσίου.

Τα κίνητρα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

- Πρώτον, μειωμένος φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις στις ΕΟΖ, κάτω του 10% σε σχέση με το 20% που ισχύει σήμερα για τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια.

- Δεύτερον, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Προτείνεται να συγκροτηθεί ένα νέο διαγραμματειακό όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων και των Περιφερειών, που θα έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των προτάσεων και την έκδοση των σχετικών αδειών.

- Τρίτον, ειδικό δικαιοδοτικό καθεστώς.

Προτείνεται να ισχύσουν για τις ΕΟΖ δύο βαθμοί δικαιοδοσίας αντί για τρεις, ώστε οι υποθέσεις να εκδικάζονται μέχρι και το δεύτερο βαθμό και οι αποφάσεις να είναι πλέον αμετάκλητες, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω προσφυγών, γεγονός που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους αποθάρρυνσης των ξένων επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται επίσης και η συγκρότηση μιας διοικητικής επιτροπής επίλυσης διαφορών.

Παράλληλα, το ΕΒΕΑ προτείνει οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν και θα δραστηριοποιηθούν εντός των ΕΟΖ να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πλεονεκτημάτων για τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

- Να οριστεί ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής ελληνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό της τάξης του 80% των έργων και των προμηθειών για την υλοποίηση των επενδύσεων, να γίνει από ελληνικές εταιρίες.

- Ποσοστό τουλάχιστον της τάξης του 0,5% των μετά φόρων κερδών, να αποδίδεται στην περιφέρεια που βρίσκεται η ΕΟΖ για την υποστήριξη παρόμοιων δραστηριοτήτων ή και για κοινωφελή έργα και σκοπούς.

- Να υπάρχει δέσμευση πρόσληψης, τουλάχιστον 20%, του ανειδίκευτου προσωπικού από την τοπική κοινωνία, μέσω του ΟΑΕΔ.

- Να ισχύει και για τις ΕΟΖ το εργασιακό καθεστώς, χωρίς διαφοροποίηση από αυτό που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι για όλη την ελληνική επικράτεια.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα