Πρόγραμμα απασχόλησης 20.000 ανέργων από τη Γ.Γ. Ισότητας

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012 15:32

Με στόχο τη δημιουργία 20.000 θέσεων απασχόλησης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 5 Μαρτίου 2012, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ.

Στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για περίπου 20.000 γυναίκες και άνδρες που πλήττονται από την ανεργία και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα trafficking και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι ενδιαφερόμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι μπορεί να είναι υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, και συλλογικοί φορείς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα