ΟΠΑΠ: Στα 537,5 εκατ. τα κέρδη το 2011

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 18:43

Τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα 537,5 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 575,8 εκατ. ευρώ το 2010.

Πτωτικά κινήθηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ΟΠΑΠ το 2011. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 537,5 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 575,8 εκατ. ευρώ το 2010 (μείωση 6,7%), και μειωµένα κατά 19,5%, σε σχέση με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2010 (666,7 εκατ. ευρώ), λόγω έκτακτης εισφοράς 91,9 εκατ. ευρώ, το 2010.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 4.358,5 εκατ. ευρώ έναντι 5.140,0 εκατ. ευρώ το 2010 (μείωση 15,2%). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 734,2 εκατ. ευρώ έναντι 911,3 εκατ. ευρώ, το 2010 (µείωση 19,4%).

Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα έξοδα EBITDA μειώθηκαν κατά 17,7% στα 749.6 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στα 116,3 εκατ. ευρώ έναντι 127,4 εκατ. ευρώ, το 2010, καταγράφοντας μείωση κατά 8,8%.

Τέλος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,68 ευρώ έναντι 1,81 ευρώ, το 2010, παρουσιάζοντας μείωση 6,7%. Το μέρισμα, για τη χρήση 2011, διαμορφώθηκε σε 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠ

Σχολιασμένα