ΔΕΗ: Απόσχιση του κλάδου διανομής

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 16:36

Την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και την εισφορά του στην 100% θυγατρική εταιρεία «ΔΕΗ Ρόδος ΑΕ» αποφάσισε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η απόσχιση του εισφερόμενου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής, μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ανωτέρω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.

Αποφασίστηκε, παράλληλα, η εισφορά του στη «ΔΕΗ Ρόδος ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»].

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα