Υψηλότερα κέρδη για την ΕΥΔΑΠ

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012 15:16

Στο ποσό των 76,1 εκατ. ευρώ μειώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ A.E. το πρώτο τρίμηνο του 2012, από 77,7 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2011, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα