Πρόταση ΣΕΒ για πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012 18:39

Την προκήρυξη προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, πρότεινε ο ΣΕΒ στη σημερινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων στο υπουργείο Εργασίας.

Την προκήρυξη προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, πρότεινε ο ΣΕΒ στη σημερινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων στο υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την πρόταση, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τουλάχιστον 10.000 νέοι πτυχιούχοι σε χρονικό διάστημα δύο ετών, και το προϋπολογιζόμενο κόστος ανά απασχολούμενο θα είναι περίπου 5.000 ευρώ (κάλυψη κόστους εξάμηνης απασχόλησης σε μισθό και ασφαλιστικές εισφορές). Ο συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των 50.000.000, ευρώ που μπορεί να καλυφθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η πρόταση προβλέπει αμειβόμενη απασχόληση των νέων στις επιχειρήσεις για διάστημα 6-12 μηνών.

Όπως επισήμανε ο ΣΕΒ, στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, η συγκράτηση της φυγής νέων προς το εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, η μείωση του χρόνου εισόδου των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση του πτυχίου, η αύξηση της απασχόλησης των νέων αποφοίτων, η βελτίωση της ποιότητας και του εύρους της εμπειρίας που αποκτά ο απόφοιτος μέσα από την απασχόλησή του στην επιχείρηση κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα