ΟΕΑΔ: Αυξήθηκαν κατά 11,12% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Το Σεπτέμβριο
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 15:13
UPD:15:13

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, από τα 772.579 άτομα, τα 339.650 (ποσοστό 43,96%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 432.929 (ποσοστό 56,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Στα 772.579 άτομα διαμορφώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το Σεπτέμβριο του 2012, μειωμένοι κατά 14.456 άτομα (-1,84%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένοι κατά 77.320 άτομα (+11,12%) από τον Σεπτέμβριο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Οι μακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 3.333 άτομα (+0,99%), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3,44%), και κατά 63.641 άτομα (+23,06%) από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, από τα 772.579 άτομα, τα 339.650 (ποσοστό 43,96%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 432.929 (ποσοστό 56,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,71% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 19,75%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 320.245 είναι άνδρες (ποσοστό 41,45%) και οι 452.334 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,55%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 492.481 άτομα (ποσοστό 63,75%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 204.178 άτομα (ποσοστό 26,43%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 75.920 άτομα (ποσοστό 9,83%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 364.115 άτομα (ποσοστό 47,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 265.113 άτομα (ποσοστό 34,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 134.684 άτομα (ποσοστό 17,43%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.667 άτομα (ποσοστό 1,12%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 716.407 άτομα (ποσοστό 92,73%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 44.187 άτομα (ποσοστό 5,72%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 11.985 άτομα (ποσοστό 1,55%).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα