Επί τάπητος οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2011 11:30

Επί τάπητος αναμένεται να τεθούν οι πρωτοβουλίες για την τόνωση των ενεργητικών πολιτικών, μέσω του ΟΑΕΔ, με τη σταδιακή μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε επιδοτήσεις εργασίας.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας και η προώθηση του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη.

Επί τάπητος αναμένεται να τεθούν οι πρωτοβουλίες για την τόνωση των ενεργητικών πολιτικών, μέσω του ΟΑΕΔ, με τη σταδιακή μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε επιδοτήσεις εργασίας.

Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη ενεργοποιήσει 23 επιμέρους προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2,7 δισ. ευρώ, που αφορούν συνολικά πάνω από 800.000 ωφελούμενους. Μέχρι σήμερα, τα προγράμματα αυτά έχουν αποδώσει τη διατήρηση 262.286 θέσεων εργασίας, την ένταξη 54.355 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, και τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 53.996 θέσεις εργασίας.

Επιπρόσθετα, μέσα στο 2011 θα προωθηθεί η δημιουργία νέων προγραμμάτων για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, η δημιουργία ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης ανέργων, με ειδική στόχευση στις τουριστικές επιχειρήσεις, και η επιχορήγηση δημοτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική οικονομία, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας ως εργαλείου για την προαγωγή του συλλογικού κοινωνικού συμφέροντος, την προώθηση υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, τη στήριξη της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, θεσπίζεται:

- Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης σημαντικών στρωμάτων του πληθυσμού.

- Η προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, της διεύρυνσης της εισοδηματικής βάσης και η καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

- Η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

- Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους (τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, ΜΚΟ κ.ά.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα