Παράταση έως 30/5 για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011 10:41
UPD:11:34

Παρατείνεται έως τις 30 Μαΐου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Παρατείνεται έως τις 30 Μαΐου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Όπως διευκρινίζεται, η εν λόγω παράταση δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα