Κατάρτιση 8.000 ανέργων στα μεγάλα τεχνικά έργα

Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2002 17:05

Στη διεύρυνση της απασχόλησης ανέργων στα μεγάλα τεχνικά έργα, προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Ρέππας, αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των ανέργων, αλλά και το ποσό που θα διατεθεί από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση ανέργων στα μεγάλα Τεχνικά Εργα.

Η απόφαση προβλέπει την κατάρτιση 8.000 ανέργων (4.800 ανδρών και 3.200 γυναικών), αντί 3.000 ατόμων της αρχικής απόφασης, και το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 41.080.000 ευρώ αντί του αρχικού 14.306.676 ευρώ.

Τελικοί αποδέκτες είναι οι εργοληπτικές εταιρείες Ζ' και Η' τάξης που μεμονωμένα ή ως κοινοπραξίες είναι ανάδοχοι για την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 10 δισ. και άνω, ή ως υπεργολάβοι την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού άνω των τεσσάρων δισ. δρχ.

Η συνολική διάρκεια κατάρτισης ορίζεται από 200 – 500 ώρες. Το θεωρητικό μέρος πρέπει να συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ' ελάχιστο το 20% και κατά το μέγιστο το 60% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στους χώρους των εργοταξίων ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

Το μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3.500 δρχ, ενώ όλα τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στις 31-3-2003.

Οι εργοληπτικές εταιρείες υποχρεούνται να προσλάβουν τουλάχιστον το 1/3 των εκπαιδευθέντων για τέσσερις έως έξι συνεχείς μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης με 20 ημερομίσθια ανά μήνα. Η έναρξη των προσλήψεων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μηνός από την λήξη της κατάρτισης και δεν θα υπάρξει επιδότηση της ενέργειας πρόσληψης.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα