ΟΓΑ: Τη Δευτέρα τα πολυτεκνικά επιδόματα

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011 15:09

Τη Δευτέρα θα καταβάλει ο ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα σε 364.283 οικογένειες.

Τη Δευτέρα θα καταβάλει ο ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) σε 364.283 οικογένειες.

Η καταβολή θα γίνει ως εξής:

Α) Στους επιδοματούχους που απογράφηκαν μέχρι 13 Μαϊου 2011 και έχουν

ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., το οικογενειακό επίδομα θα

καταβληθεί με πίστωση του λογαριασμού τους (νέος τρόπος πληρωμής)

Β) Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, το επίδομα θα καταβληθεί με εντολές πληρωμής στην ΑΤΕ bank μέσω συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ. Οι παραπάνω επιδοματούχοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν καταθέτοντας το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ, στο κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους, επειδή η πληρωμή το επόμενο δίμηνο θα γίνει αποκλειστικά με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛ.ΤΑ που θα έχουν επιλέξει.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των

99.152.948,84 ευρώ.

ΙΙ. Σε εφαρμογή του Ν.3918/2011 άρ. 42 και 43 η πληρωμή των επιδομάτων Γ΄ διμήνου θα γίνει με τα νέα ποσά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ των παραπάνω διατάξεων:

1. Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα

177,00 ευρώ

2. Το επίδομα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:

α) Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 44,68

ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί

β) Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ

κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.

3. Η ισόβια σύνταξη από 102,85 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 102,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες και

την ισόβια σύνταξη και από 1-1-2011 για τις τρίτενες οικογένειες.

Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ, στα δύο (2) προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων, τα οποία θα συμψηφιστούν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου (6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μια μικρή μείωση ενώ σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος διμήνου.

Τέλος ενημερώνονται οι επιδοματούχοι ότι η διαδικασία της απογραφής

(άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛΤΑ) είναι συνεχής

ώστε να έχουν τη δυνατότητα μεταβολής ΙΒΑΝ ή δήλωση νέου ΙΒΑΝ μέσω της

απογραφικής διαδικασίας των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα