Νομικό σύμβουλο για την πώληση του 10% του ΟΤΕ αναζητεί το ΥΠΟΙΚ

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011 23:47

Εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο, ο οποίκος θα συνδράμει το Δημόσιο στην άσκηση του δικαιώματος πώλησης του 10% των μετοχών του ΟΤΕ στη Deutsche Telekom, αναζητεί το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, ο εν λόγω νομικός σύμβουλος πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συντάξει τα απαιτούμενα συμβατικά κείμενα και τις εντολές, να παράσχει νομικές συμβουλές σχετικά με τυχόν υποχρεώσεις έναντι των ελληνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών από την άσκηση του δικαιώματος πώλησης και την εν συνεχεία πώληση των μετοχών, και να παράσχει συμβουλές για τα θέματα χρηματιστηριακής φύσεως που συνδέονται με την κατάρτιση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό της πώλησης.

Ακόμη, πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς του ελληνικού χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου, με έμφαση στο χρηματιστηριακό δίκαιο και στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς εν γένει, καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων καθώς και σε θέματα πώλησης εισηγμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ενέργειες για την εύρεση του συμβούλου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του Ιουνίου-Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές με τα απαιτούμενα έγγραφα έως και τις 15 Ιουνίου, τα οποία είτε θα κατατεθούν στα γραφεία της ειδικής γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων (Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, 6ος όροφος), είτε θα αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση ssarp@minfin.gr με την ένδειξη «ΟΤΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα