Μεγάλες αποκλίσεις στον προϋπολογισμό

Στο πεντάμηνο
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011 18:07

Εκτός στόχου κινείται το έλλειμμα, τα έσοδα και οι δαπάνες στο πεντάμηνο, σύμφωνα με τα οριστικάκ στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Εκτός στόχου κινείται το έλλειμμα, τα έσοδα και οι δαπάνες στο πεντάμηνο, σύμφωνα με τα οριστικάκ στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 10.260 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 9.072 εκατ. ευρώ και ελλείμματος 9.100 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α΄ πεντάμηνο (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου κατά 1.924 εκατ. €, ενώ οι αντίστοιχες συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 736 εκατ. €.

Όπως σημείωνει το υπουργείου σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουάριος – Μάιος) τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 18.358 εκατ. € και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 7,1% από 9,1% στο πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος).

Σύμφωνα με το υπουργειο, η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο πενταμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010,στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 117,5% ή κατά 363 εκατ. €.

Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως η υστέρηση των εσόδων φαίνεται να ανακόπτεται καθώς το μήνα Μάιο παρουσιάζουν αύξηση 4,7% έναντι του Μαΐου του 2010 και για πρώτη φορά εφέτος τα καθαρά έσοδα σημείωσαν αύξηση 1,3% τον ίδιο μήνα, παρά τις αυξημένες κατά 151 εκατ. ευρώ επιστροφές εσόδων έναντι του Μαΐου του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του πενταμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 6,4%. H αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 447 εκατ. €. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,3% ή κατά 872 εκατ. €, λόγω κυρίως των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΟΓΑ και ΙΚΑ), στον ΟΑΕΔ και στα Νοσοκομεία για την πληρωμή προμηθευτών τους.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 47,3% ή 1.528 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα