Ειδικό ταμείο για άνεργους ναυτικούς

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2002 15:30

Με απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιώργου Ανωμερίτη, συγκροτήθηκε επιτροπή για τη διαμόρφωση πλαισίου σύστασης λειτουργίας Ειδικού Ταμείου προστασίας από την ανεργία για τους Ναυτικούς.

Η συγκρότηση της επιτροπής αυτής υπήρξε ένα από τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Λ. Λαμπρόπουλος και μέλη της εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας, Ναυτιλίας, ΝΕΕ, ΓΣΕΕ, ΠΝΟ, ΟΑΕΔ και ΕΛΟΕΝ. Η επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμα της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα