Πτώση 10% στη βιομηχανική παραγωγή Μαΐου

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 12:11
UPD:12:14

Μείωση της τάξης του 10,0% εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2010, έναντι μείωσης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 7,8%, έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 10,0%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2010, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 1,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 10,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, μη μεταλλικών ορυκτών και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 10,5%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 7,0%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα