ΕΕ: Η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει 17 εκατ. από την Αλουμίνιον

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 14:17
UPD:14:22

Στο συμπέρασμα ότι τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που χορήγησε η ΔΕΗ στην Αλουμίνιον της Ελλάδος κατά το διάστημα 2007-2008 προσέφεραν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην εταιρεία, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα καλείται να ανακτήσει την ενίσχυση από την αποδέκτρια εταιρεία.

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια διεξοδικής έρευνας που άρχισε τον Ιανουάριο του 2010. Κατά τη σχετική περίοδο, η Αλουμίνιον της Ελλάδος επωφελήθηκε από τη διαφορά μεταξύ των προτιμησιακών τιμολογίων της και των συνήθων τιμών για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η οποία ισοδυναμεί με 17,4 εκατ. ευρώ.

Τα προτιμησιακά τιμολόγια ανάγονται στο 1960 και επρόκειτο να λήξουν τον Μάρτιο του 2006. Αλλά εφαρμόστηκαν εκ νέου από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2008, ημερομηνία κατά την οποία η ΔΕΗ επέτυχε, ύστερα από έφεση, να τεθεί τέρμα στα τιμολόγια αυτά.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, η τιμολογιακή διαφορά προσέφερε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην Αλουμίνιον της Ελλάδος έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι έπρεπε να καταβάλλουν τα συνήθη τιμολόγια και, συνεπώς, προκάλεσε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει 17,4 εκατ. ευρώ, προσαυξημένα με τους τόκους.

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τη χρηματοδότηση, από τη ΔΕΠΑ, αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει την Αλουμίνιον της Ελλάδος με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, καταλήγοντας, ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση διεξήχθη σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και ότι δεν συνιστά, συνεπώς, κρατική ενίσχυση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα