Π.Οικονόμου: Προσπάθεια για την εξομάλυνση του χρόνου επιστροφής ΦΠΑ

Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2011 11:49

«Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξομάλυνση του χρόνου επιστροφής ΦΠΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου», αναφέρει μεταξύ άλλων, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη για τη ΒΙΠΕ (Βιομηχανική Περιοχή) Κομοτηνής.

Ο κ. Οικονόμου υπενθυμίζει ότι από 2.7.2010 οι επιστροφές ΦΠΑ πραγματοποιούνται χωρίς έλεγχο, με την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα προς επιστροφή ποσά δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά οι επιστροφές πραγματοποιούνται μετά από προσωρινό ή τακτικό έλεγχο.

Παράλληλα σημειώνει πως με μια σειρά διατάξεις που ψηφίστηκαν το 2010 και το 2011, ενισχύεται η νεανική επιχειρηματικότητα και δίνονται κίνητρα για την ίδρυση και στήριξη των νέων επιχειρήσεων, δόθηκαν κίνητρα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και παρασχέθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη από την πώληση των προϊόντων αυτών.

Εξάλλου, με τις ρυθμίσεις του Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας επί των συνολικών κερδών των ΑΕ, των ΕΠΕ, συνεταιρισμών, αλλοδαπών επιχειρήσεων κλπ μειώθηκε σε 20% για εισοδήματα οικονομικού έτους 2012 και μετά, ώστε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για επενδύσεις και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε μέτρα στήριξης για τη ΒΙΠΕ (Βιομηχανική Περιοχή) Κομοτηνής, καθώς όπως επισημαίνει, «έχουν ήδη χαθεί 1.646 θέσεις εργασίας που αντιπροσωπεύουν το 46,7% του συνόλου των εργαζομένων σε αυτή».

Ο κ. Στυλιανίδης επικαλείται στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής, σύμφωνα με τα οποία σε σύνολο 68 εργοστασίων τα 24 έκλεισαν οριστικά και από τα 44 που έμειναν τα 5 μόνο βρίσκονται σε πραγματική λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 39 υπολειτουργούν με καθυστερήσεις δεδουλευμένων, με διαθεσιμότητες, με άδειες άνευ αποδοχών και με ελαστικά ωράρια. Στους δύο σημαντικότερους μάλιστα κλάδους που δραστηριοποιούνται στο Νομό Ροδόπης, στην κλωστοϋφαντουργία και την οικοδομή, η ανεργία έφτασε στο 85% και 79,9% αντίστοιχα, όπως τονίζει ο βουλευτής της ΝΔ.

Η δύσκολη αυτή κατάσταση επιδεινώνεται, αναφέρει ο κ. Στυλιανίδης, καθώς η Πολιτεία συνεχίζει να αυξάνει τον ΦΠΑ, να επιβαρύνει με πρόσθετη φορολογία τις επιχειρήσεις, να μην καταβάλει τις κατά νόμο υποχρεώσεις προς αυτές (12% του ΟΑΕΔ, επιστροφή ΦΠΑ, υποχρεώσεις προς προμηθευτές), να μην ενεργοποιεί τον Αναπτυξιακό Νόμο και να μην εγκρίνει νέα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί ή να μην στηρίζει τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα