Απλουστεύεται το καθεστώς ενδοκοινοτικής μεταφοράς προϊόντων σχετικών με την Αμυνα

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011 19:54

Το σχέδιο νόμου για την «απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας», βάσει του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 2168/1993 και ενσωματώνεται η οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, παρουσίασε στο σημερινό υπουργικό Συμβούλιο ο Μ. Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου γίνεται ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ, που αφορά στην απλούστευση και την ομοιόμορφη εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

Γίνονται παράλληλα τροποποιήσεις στο νόμο 2168 του 1993 για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», προκειμένου οι διατάξεις του νόμου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας.

Στόχος του ν/σχ είναι ο εναρμονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα αυτά οι οποίες παρουσιάζουν ανισότητες που προκαλούν εμπόδια στην κυκλοφορία τους και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, μέσω συστημάτων αυστηρού ελέγχου, αλλά και του περιορισμού των εξαγωγών και της διάδοσης προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε τρίτες χώρες, καθώς και σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι το νομοχέδιο εισάγεται για ψήφιση στο κοινοβούλιο από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λόγω αρμοδιότητας για τις εξαγωγές, και συνυπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα