Μειώθηκε κατά 2,8% η βιομηχανική παραγωγή

Τον Ιούλιο
Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2011 12:07
UPD:12:13

Μείωση της τάξης του 2,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο του 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2010, έναντι μείωσης 8,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Μείωση της τάξης του 2,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο του 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2010, έναντι μείωσης 8,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2010, παρουσίασε μείωση 7,9%, έναντι μείωσης 5,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 2,8% τον Ιούλιο οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 6,7%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμένων μέσων, μη μεταλλικών ορυκτών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 6,8%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,2%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα