Μειώθηκε κατά 11,7% η βιομηχανική παραγωγή

Τον Αύγουστο
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011 12:05
UPD:12:11

Μείωση 11,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Αύγουστο του 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2010, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2010, παρουσίασε μείωση 8,4%, έναντι μείωσης 5,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 11,7%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2010, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παρ αγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 5,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 11,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 16,7%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,3%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα