ΔΕΗ: Λύση της σύμβασης με Χαλυβουργική

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 09:57

Τη λύση της από 12.2.2009 Σύμβασης («Συμφωνητικό Μετόχων») μεταξύ της ΔΕΗ και της εταιρείας Χαλυβουργική και την πληρωμή του ποσού των 593.024 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 49% των συνολικών πραγματοποιηθεισών προεπενδυτικών δαπανών της Σύμβασης, ενέκρινε το δ.σ. της ΔΕΗ.

Η Σύμβαση αφορούσε την από κοινού κατασκευή και εκμετάλλευση δύο μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου συνολικής ισχύος 880 MW.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα