Σε χαμηλό 2,5 ετών η μεταποίηση τον Οκτώβριο

Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2011 11:33

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών επιδεινώθηκε ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας τον Οκτώβριο, καθώς καταγράφηκε σημαντική συρρίκνωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών.

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών επιδεινώθηκε ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας τον Οκτώβριο, καθώς καταγράφηκε σημαντική συρρίκνωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Markit, ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) υποχώρησε στις 40,5 μονάδες από 43,2 μονάδες που ήταν το Σεπτέμβριο, υποδεικνύοντας την τέταρτη εντονότερη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί στις ελληνικές εταιρείες παραγωγής στο διάστημα των δωδεκάμισι ετών διεξαγωγής της έρευνας.

Οι νέες παραγγελίες που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να μειώνονται κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, καθώς μέλη του πάνελ ανέφεραν περαιτέρω εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης. Οι νέες εργασίες παρουσίασαν συρρίκνωση με τον τρίτο ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της έρευνας.

Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για δεύτερο συνεχή μήνα. Παρότι καταγράφηκε έντονος ρυθμός συρρίκνωσης των νέων εργασιών από το εξωτερικό, ήταν ασθενέστερος σε σύγκριση με το ρυθμό συρρίκνωσης που σημειώθηκε για τις συνολικές νέες παραγγελίες.

Οι Έλληνες κατασκευαστές ασχολήθηκαν δυναμικά με τις εκκρεμείς εργασίες των μονάδων τους τον Οκτώβριο. Ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα δυόμισι περίπου ετών.

Παρόλ’ αυτά, σύμφωνα με τη Markit, ο περιορισμός των αδιεκπεραίωτων εργασιών δεν ήταν αρκετός για να αντισταθμίσει τη συρρίκνωση των νέων παραγγελιών. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες κατασκευαστές μείωσαν την παραγωγή κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Επιπλέον, ο ρυθμός υποχώρησης των όγκων παραγωγής ήταν έντονος, και μάλιστα ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από το Μάρτιο του 2009.

Καθώς οι λειτουργικές συνθήκες συνέχισαν να επιδεινώνονται, οι ελληνικές εταιρείες μεταποίησης συνέχισαν τις απολύσεις τον Οκτώβριο, έχοντας εν μέρει ως στόχο τη μείωση του κόστους. Παρότι ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας υποχώρησε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρέμεινε αισθητός επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο μείωσης του εργατικού δυναμικού στους 42 μήνες.

Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών επιδίωξαν εξίσου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μειώνοντας τα αποθέματα τόσο των ετοίμων προϊόντων όσο και των προμηθειών. Ο ρυθμός συρρίκνωσης των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων ήταν μεν ισχυρός, αλλά ασθενέστερος σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο καταγράφηκε η ταχύτερη μηνιαία υποχώρηση των εν λόγω αποθεμάτων στην ιστορία της έρευνας.

Τα αποθέματα προμηθειών συρρικνώθηκαν με αισθητό ρυθμό στη διάρκεια του μήνα, καθώς οι αγορές προμηθειών υποχώρησαν απότομα. Ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν και πάλι ο ταχύτερος που έχει σημειωθεί στην ιστορία της έρευνας.

Οι Έλληνες κατασκευαστές μείωσαν επίσης τις τιμές εκροών τον Οκτώβριο προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Οι τιμές εργοστασίου υποχώρησαν, παρά την ισχυρή αύξηση του κόστους παραγωγής.

«Οι ασθενείς συνθήκες ζήτησης και οι υποτονικές προσδοκίες οδήγησαν στην εντονότερη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό τομέα μεταποίησης που καταγράφηκε σε διάστημα δυόμισι ετών τον Οκτώβριο. Η πρόσφατη επιδείνωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών ήταν η εικοστή έκτη που έχει σημειωθεί σε ισάριθμους μήνες», σχολίασε ο Richard Clarke, οικονομολόγος της Markit και συγγραφέας της έκθεσης για την έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών.

Προειδοποίησε δε ότι «καθώς η εφαρμογή μέτρων λιτότητας συνεχίζεται και οι συνθήκες ζήτησης παραμένουν υποτονικές σε παγκόσμιο επίπεδο, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ύφεση στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα δεν έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα