Συνεργασία 01 Πληροφορική Α.Ε. με ΟΑΕΔ

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2002 11:56

Την εκπόνηση μελέτης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τον ΟΑΕΔ, ανέλαβε η εταιρεία 01 Πληροφορική.

Η εν λόγω έρευνα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της τελευταίας, θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο υποστήριξης της προσπάθειας του Οργανισμού να εκσυγχρονίσει την αγορά εργασίας και να στηρίξει άνεργους και υποαπασχολούμενους.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να ολοκληρώσει τις λειτουργίες του ΟΑΕΔ σε ένα συνεκτικό και ασφαλές περιβάλλον, που θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σε όλες τις βαθμίδες του Οργανισμού και θα καθιστά δυνατή την παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Το εν λόγω σύστημα, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, θα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την παροχή βασικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης προς τους άνεργους, καθώς και υπηρεσιών ασφάλισης, τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

H εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στην πληροφορία για όλους τους ενδιαφερόμενους, γεγονός που προάγει τη δημιουργία περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για τους πολίτες.

Παράλληλα, η 01 Πληροφορική θα υποστηρίξει τον Οργανισμό όχι μόνο μέσω του σχεδιασμού της πληροφοριακής του υποδομής αλλά και εισάγοντας εκείνες τις οργανωτικές και διαδικαστικές αλλαγές, που σε συνδυασμό με την τεχνολογία θα δώσουν νέα ώθηση στη λειτουργία του.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα