Στα 20,09 δισ. ευρώ το έλλειμμα στο δεκάμηνο

Παραμένει η υστέρηση στα έσοδα
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 09:54
UPD:10:03

Στα 20,092 δισ. ευρώ, έναντι του νέου στόχου 20,362 δισ. ευρώ όπως προσδιορίστηκε με το σχέδιο του προϋπολογισμού 2012 και ελλείμματος 18,081 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, διαμορφώνεται το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου 2011, σε δημοσιονομική βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών, τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1.062 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.332 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.271 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,0% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδίδει την υστέρηση των εσόδων κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στο απομένον δίμηνο του έτους, ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, λόγω καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2010.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Στο σκέλος των δαπανών, παρουσιάζεται αύξηση κατά 3.150 εκατ. ευρώ ή 5,8% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, οφείλεται κυρίως:

* στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.483 εκατ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,

* στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,5% ή 999 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.771 εκατ. ευρώ που υπερέβη την μείωση κατά 1.772 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

* τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.838 εκατ. ευρώ (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. ευρώ και το ΙΚΑ κατά 1.348 εκατ. ευρώ) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

* ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ και

* τα νοσοκομεία κατά 703 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 94 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4 ή 2.260 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2012 που συζητείται στη Βουλή, το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2011 προσδιορίζεται στο 9% του ΑΕΠ.

Σημειώνει , επίσης, ότι ανεξάρτητα από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2011, οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2012 για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1%, δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% (αντί για 6,7%) και μείωση των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους κατά 3,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2011 και κατά 5,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την πρόβλεψη του 2012 προ PSI, μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτως ή άλλως επί τη βάση των μέτρων που έχουν ήδη νομοθετηθεί.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα