Πτώση 12,3% στη βιομηχανική παραγωγή Οκτωβρίου

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2011 12:03
UPD:12:22

Μείωση 12,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2011, έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Μείωση 12,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2011, έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 8,1%, έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 12,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2010 οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

REUTERS

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 1,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 11,9%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών και επίπλων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 19,2%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα