ΔΕΗ: Συγκρότηση του δ.σ. σε σώμα

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011 16:52

Συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., μετά την εκλογή πέντε νέων μελών κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της πλειοψηφίας της 14.12.2011.

Επίσης, το δ.σ. αποφάσισε την εκλογή του κ. Θέου Κωνσταντίνου, ως Αντιπροέδρου του και τον ορισμό του Μέλους του κ. Ουρανίας Αικατερινάρη, ως Εκτελεστικού Μέλους.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει πλέον ως εξής:

- Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 15.12.2012.

- Θέος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Αικατερινάρη Ουρανία, Σύμβουλος, (Εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας της στις 29.06.2013.

- Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της Μειοψηφίας). Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.

- Αντωνίου Ηλίας, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της ΟΚΕ). Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.

- Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Σύμβουλος, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος) μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Βερνίκος Νικόλαος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Θεόκλητος Λεωνίδας, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Καραβασίλης Ιωάννης, Σύμβουλος (Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 1.3.2013.

- Κατσουλάκος Ιωάννης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος της Μειοψηφίας). Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.

- Μπουζούλας Ευάγγελος, Σύμβουλος (Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 1.3.2013.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα