ΒΕΤΑΝΕΤ : Αύξηση του κύκλου εργασιών το εννεάμηνο

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2002 14:01

Αύξηση του κύκλου εργασιών εμφανίζει το εννεάμηνο του 2002 η ΒΕΤΑΝΕΤ, τόσο σε εταιρικό όσο και ενοποιημένο επίπεδο.

Οπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο κύκλος εργασιώντης ΒΕΤΑΝΕΤ θα υπερβεί τα 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2001, σημειώνοντας αύξηση κατά 7%, ο δε ενοποιημένος, τα 14 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 27%.

Τα προ φόρων κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 8% για τη ΒΕΤΑΝΕΤ και σε επίπεδο ομίλου άνω του 12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2001.

Η ταχύτερη εξέλιξη των ενοποιημένων μεγεθών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αποδίδεται και στο γεγονός ότι στις ενοποιημένες καταστάσεις περιλαμβάνονται για πρώτη φορά τα οικονομικά στοιχεία των τεχνικών εταιρειών «ΤΕΧΝΗΜΩΝ ΑΤΕ» και «ΕΡΓΟΜΑΚ ΑΤΕ» και των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «ΛΕΩΝ ΑΤΕΒΕ» από 1ης Απριλίου 2002 και εντεύθεν, οι οποίοι απορροφήθηκαν προσφάτως από την «ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΤΕ».

Η απορρόφηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης της ΒΕΤΑΝΕΤ για την απόκτηση από τον όμιλο του νέου εργοληπτικού πτυχίου 6ης τάξης γαι το οποίο υπέβαλε σχετικό φάκελλοπ επανάκριση στο ΥΠΕΧΩΔΕ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2002.

Μέσω του νέου πτυχίου θα μπορεί πλέον η ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ και μέσω αυτής η ΒΕΤΑΝΕΤ να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, προϋπολογισμού μέχρι και 35 εκατ. ευρώ (12 δισ. δρχ.) έναντι του ορίου των 17,5 εκατ. ευρώ (έξι δισ. δρχ.) που ισχύει με το τωρινό πτυχίο Ζ' τάξης, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά τη δυνατότητα του ομίλου στην ανάληψη των μεγάλων έργων του δημοσίου.

Η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος ανήλθε στις 30/9/2002 περίπου στο 90% και εκτιμάται ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2002 θα έχει ολοκληρωθεί.

Προσφάτως αποπερατώθηκε και η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής των φυγοκεντρικών στύλων σκυροδέματος για τις ανάγκες του δικτύου της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει από τριμήνου και νέες επενδυτικές εργασίες στο εργοστάσιο Σχηματαρίου, που εντάσσονται στο νέο υπό τελική διαμόρφωση, επενδυτικό πρόγραμμα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα