ΟΑΕΔ: Προς οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ταμειακής ρευστότητας

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010 16:10

Ο ουσιαστικός λόγος για την δραματική οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΔ δεν προέρχεται απλά από τα προβλήματα των μειωμένων εσόδων από το ΙΚΑ, αλλά πηγάζει από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών και κυρίως την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη εξασφάλιση πόρων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός. Παράλληλα εκτιμά ότι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα, θα καταφέρει να ανταποκριθεί στο σύνολο των υποχρεώσεών του και στο άμεσο μέλλον.

Ταυτόχρονα, δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες για μια μεσοπρόθεσμη - σε πρώτη φάση - αντιμετώπιση των προβλημάτων της ταμειακής ρευστότητας του Οργανισμού, αλλά και μια μακροπρόθεσμη και οριστική επίλυση του θέματος.

Επίσης, στις άμεσες προτεραιότητες της διοίκησης του ΟΑΕΔ είναι η ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ για την εφαρμογή των προγραμματικών δεσμεύσεων όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται λόγος για σημαντική καθυστέρηση και αμέλεια όσον αφορά τη διεκδίκηση πόρων ύψους 220 εκατ.€ για προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ που έχουν υλοποιηθεί και έχουν αποπληρωθεί από τα διαθέσιμα του ΟΑΕΔ, αλλά δεν έχουν εισρεύσει οι αντίστοιχοι πόροι από το ΠΔΕ. Αναλογο είναι το πρόβλημα και με τα προγράμματα προυπολογισμού περίπου 450 εκατ. τα οποία -όπως επισημαίνεται- υλοποιούνται, καταβάλλονται οι σχετικές δαπάνες, αλλά δεν είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

«Μια από τις επιπτώσεις είναι ότι το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας παρουσιάζει μια απορρόφηση τα τρία τελευταία χρόνια που κυμαίνεται από 1-3 τοις χιλίοις, με άμεσο κίνδυνο να χαθούν περίπου 300 εκατ. από τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, λόγω των σχετικών κοινοτικών κανονισμών», τονίζεται με την επισήμανση ότι ήδη, με κατεπείγουσες διαδικασίες, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό οι σχετικές ταμειακές εισροές.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα