Δημόσια διαβούλευση για το ηλεκτρονικό σύστημα υγρών καυσίμων

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010 18:57
UPD:18:58

Σε δημόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική σελίδα www.opengov.gr τέθηκε το κείμενο, το οποίο αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα υγρών καυσίμων.

Σημειώνεται ότι ο νόμος 3784/09 και ειδικότερα το άρθρο 31 παρ. 7, προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ καθορισμού προδιαγραφών και ρύθμισης θεμάτων εγκατάστασης ειδικών συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων συνδεόμενων με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.

Το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αναφέρει στο κείμενό του, αποφάσισε ότι τα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών που προορίζονται για τοποθέτηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων βάσει του αρθ. 31 παρ. 7 του Ν. 3784/09, πρέπει να είναι σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις που επιτυγχάνουν:

- Ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα

- Παρακολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των εξερχομένων από τις αντλίες, με τους εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο

- Πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση έναντι διαρροών, ανθρώπινου σφάλματος, αστοχίας υλικού ή λανθασμένου προγραμματισμού

- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επεξεργασίας της λαμβανομένης πληροφορίας (λογιστικό, απεικονιστικό κλπ.) που θα μπορούσε να προσφέρει στη βελτίωση της ολικής λειτουργίας του πρατηρίου

Στόχος είναι η διασφάλιση της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, μέσω αξιόπιστης παρακολούθησης εισροών - εκροών και αντίστοιχα έκδοσης νομίμων φορολογικών παραστατικών στοιχείων κατά την πώληση.

Στο κείμενο του υπουργείου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν αναλυτικές θέσεις που αφορούν στα μέρη του συστήματος όπως:

- Υποσύστημα εισροών, το οποίο περιλαμβάνει τον μηχανισμό μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας και παρεπόμενα μέρη αυτού

- Υποσύστημα εκροών, το οποίο περιλαμβάνει ελεγκτές (CONTROLLERS) συλλογής και αποστολής δεδομένων των εκροών

- Υποσύστημα Κετρικής Μοναδας (Κονσόλα) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων εισροών-εκροών

- Υποσύστημα Κεντρικής Ενημέρωσης υπουργείου Οικονομικών/ΓΓΠΣ μέσω συγκέντρωσης και μετάδοσης των δεδομένων εισροών-εκροών από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα