Παράταση προθεσμιών για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010 12:05
UPD:16:08

Tην παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010, για υπόχρεους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής και για υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας, ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής, παρατείνεται έως τις 19 Απριλίου 2010 (έληγε την 1η Απριλίου). Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 19η Απριλίου 2010.

Επίσης, μέχρι τις 7 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινοπραξίες, αστικές εταιρίες, συμμετοχικές και αφανείς εταιρίες, με τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1 και 2 (έληγαν την 1η/4 και 6η/4 αντίστοιχα).

Τέλος, στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οριζεται και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για τους ανωτέρω υπόχρεους.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα