ΕΥΔΑΠ: Μειώθηκαν ετήσια κέρδη και τζίρος

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 16:31

Στα 386,17 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2009 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, μειωμένος κατά 4,21% σε σύγκριση με το 2008. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή οφείλεται στον σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης, ως αποτέλεσμα της πολιτικής εξοικονόμησης νερού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λειψυδρίας.

Επίσης, κατά το 2009 ήταν εξαιρετικά αυξημένο το κόστος των υπηρεσιών, που διαμορφώθηκε στα 240,38 εκατ. ευρώ από 226,69 εκατ. ευρώ του 2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφ’ ενός στο υψηλό κόστος των δαπανών για τη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας και αφ’ ετέρου στη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για την άντληση νερού από τη λίμνη Υλίκη, στα πλαίσια εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου κινδύνου λειψυδρίας.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά τα καθαρά προ φόρων κέρδη της ΕΥΔΑΠ, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,02 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,74 εκατ. ευρώ από 31,23 εκατ. ευρώ το 2008.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στη μείωση των μετά από φόρους κερδών επέδρασε σημαντικά και η έκτακτη φορολογική εισφορά των 5 εκατ. ευρώ, που κατέβαλε η ΕΥΔΑΠ.

Το Δ.Σ. της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 4 Ιουνίου 2010, τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή, από 0,13 ευρώ του 2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα