Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα εργασιακά

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010 15:15

Τις κατ' άρθρο παρατηρήσεις της στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις αλλαγές στα εργασιακά απέστειλε στον υπουργό Εργασίας η ΓΣΕΒΕΕ.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, προτείνει:

1. Να μπορούν να προσφεύγουν στη διαιτησία και τα δύο μέρη.

2. Το αντικείμενο της διαιτησίας πρέπει να περιοριστεί στο ζήτημα των αυξήσεων στο βασικό μισθό και μόνον σ’ αυτό, αφού ληφθούν υπ’ όψιν συγκεκριμένα κριτήρια (οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, πληθωρισμός, συνθήκες αγοράς κ.λ.π.), ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να θεσπιστεί η υποχρέωση σύνταξης μελέτης οικονομικών επιπτώσεων.

3. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να συνοδεύεται και από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

4. Ο τρόπος επιλογής και ο κατάλογος των διαιτητών θα πρέπει να ενισχύει στο μέγιστο την αντικειμενικότητα και την εμπιστοσύνη των μερών στη διαιτησία.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι με τις προτάσεις αυτές καλύπτονται οι απαιτήσεις που τίθενται στο Μνημόνιο Συνεργασίας σε σχέση με την εξάλειψη της ασυμμετρίας στη διαιτησία (σελ.12, Παράρτημα ΙΙΙ, Ν. 3845/2010) και δεν χρειάζεται η επί της ουσίας κατάργηση της διαδικασίας αυτής. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχουν αντίθετες ερμηνευτικές απόψεις και ως έσχατη λύση προτείνεται:

1ον. Να περιοριστεί η ισχύς των όποιων αλλαγών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προσφυγής των μερών στη διαιτησία χρονικά έως το τέλος του 2013

ή

2ον. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία (έως το τέλος του 2013) να δίνεται για μια μόνο φορά στην τριετία για κάθε μέρος χωριστά (εργαζόμενοι-εργοδότες).

Σχετικά με με την αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων, η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει «ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης, επισημαίνει πως τα κατά περίπτωση ελάχιστα χρονικά όρια της έγγραφης προειδοποίησης είναι μικρά. Προτείνεται η επιμήκυνση των εκάστοτε ορίων, ώστε να ξεκινούν από τους 3 ή 4 μήνες για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 μήνες έως 10 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει, θα διασφαλιστεί η μη καταστρατήγηση της ουσίας της διάταξης.

Σε ό,τι αφορά τους όρους απασχόλησης και την αμοιβή νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, ηλικίας κάτω των 25 ετών, επαναλαμβάνει τη θέση της πως το κατώτατο ημερομίσθιο για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων θα πρέπει να είναι το κατώτατο ημερομίσθιο που προσδιορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Προσθέτει ωστόσο πως από τη στιγμή που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας η υποχρέωση της κυβέρνησης να θεσπίσει ελάχιστους μισθούς για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας κάτω των 25 ετών, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ρητή υποχρέωση και ικανή και αναγκαία συνθήκη καταβολής από τον ΟΑΕΔ του υπολειπόμενου ποσού αναπλήρωσης του κατώτατου ορίου μισθού ή ημερομίσθιου - και με τις ανάλογες ρήτρες και προϋποθέσεις. Επιπλέον, προτείνεται ο χρονικός περιορισμός ισχύος της διάταξης αυτής, μέχρι το έτος 2013.

Στην περίπτωση που οι οικονομικές δυνατότητες του ΟΑΕΔ δεν μπορούν να καλύψουν όλο το εύρος μια τέτοιας παρέμβασης, προτείνεται να περιοριστεί το μέτρο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό νομών που εμφανίζουν τους μεγαλύτερους δείκτες ανεργίας.

Ανάλογη πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ υπάρχει και σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση με ειδικό καθεστώς (έως και μηδενική φορολόγηση) των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους νομούς αυτούς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα