ΕΥΔΑΠ: Στις 6/7 η αποκοπή του μερίσματος

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 11:33

Σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της ΕΥΔΑΠ για τη χρήση 2009, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Ιουνίου 2010.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,002 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,018 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 (αποκοπή Τρίτη 6 Ιουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα ATEBank.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα