Απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Τρίτη, 06 Ιουλίου 2010 17:36

Στοιχεία σχετικά με το ρυθμό απορρόφησης πόρων εκ μέρους της Ελλάδος για τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 παρέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στην ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου.

Ο κ. Παπαστάμκος ζήτησε, ακόμη, από την Επιτροπή να του γνωστοποιήσει τα αξιολογικά συμπεράσματα για τις επιπτώσεις των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στις περιοχές του «Στόχου 1» των κρατών μελών κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006, και ειδικότερα τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και τις βελτιώσεις των υποδομών στην Ελλάδα χάρη στους ευρωπαϊκούς πόρους κατά την ως άνω περίοδο.

Στην απάντησή της η Κομισιόν αναφέρει ότι ολοκλήρωσε πρόσφατα την αξιολόγηση των προγραμμάτων των στόχων 1 και 2 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ), σύμφωνα με την οποία στις περιοχές του στόχου 1 στην ΕΕ-15 επετεύχθησαν: μεγαλύτερη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (2% ετησίως σε σύγκριση με το 1,4% σε άλλες περιοχές), 640.000 νέες θέσεις εργασίας ως αποτέλεσμα της υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και της ποιότητας ζωής.

Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ, «η υποστήριξη συνοχής που έλαβε η Ελλάδα από την ΕΕ ήταν πιο συμπυκνωμένη κατά τα τελευταία έτη της περιόδου προγραμματισμού. Συνεπώς, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να καταστούν εμφανείς οι επιδράσεις», σύμφωνα με την Κομισιόν.

«Όσον αφορά τις βελτιώσεις στις υποδομές, ένα απτό έργο αποτελεί η Εγνατία οδός», σημειώνει η Κομισιόν, «βελτίωση η οποία αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο και τον τουρισμό στις εν λόγω περιοχές, ενώ συμβάλλει στην καταστολή της ερήμωσης της υπαίθρου».

Όπως επισημαίνεται, σημαντικό έργο αποτελεί και η κατασκευή του μετρό της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ κατά την περίοδο 2000-2006.

Το μετρό βοήθησε να μειωθεί ο αριθμός μετακινήσεων με αυτοκίνητο στην Αθήνα μέχρι 120 000 περίπου ημερησίως, ενώ βελτίωσε αισθητά την ποιότητα ζωής για αυτούς που ζουν στην Αθήνα, μείωσε τις εκπομπές αερίων από τη συγκοινωνία κατά μέσο όρο 25%.

Επίσης, δημιουργήθηκαν 600 περίπου μόνιμες θέσεις εργασίας και ενισχύθηκε η οικονομική ανάπτυξη των περιοχών οι οποίες πριν δεν ήταν προσπελάσιμες από τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα